Fundusze Unijne

Firma Looksus Lashes informuje, iż bierze udział w konkursie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Cel projektu:

Celem  jest realizacja projektu dotyczącego uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania firmy Looksus Lashes na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 494 400,00 PLN  , dofinansowanie projektu z UE 85%